Eksperci

– pracownik Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, ekolog, akarolog, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny, lider Climate Reality. Ekspert ds. etyki w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska (2014-2019). Stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator …

Piotr Skubała
profesor
Czytaj więcej…

– absolwent i wykładowca Politechniki Warszawskiej, członek Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Specjalista w zakresie olfaktometrii. Zajmuje się m.in. analizą i oceną przyczyn oraz stopnia oddziaływania zapachowego obiektów gospodarki komunalnej. Autor publikacji naukowych oraz opracowań dotyczących oceny środowiskowej istniejących obiektów, w tym przeglądów …

Mirosław Szyłak-Szydłowski
dr hab. inż., prof. PW
Czytaj więcej…

– przedsiębiorca, prezes Bioodpady.pl Sp. z o.o. i Ziemia Polska Sp. z o.o., ekspert branży odpadowej, autor bloga SortowniaOpinii.pl, fundator programu edukacyjnego SchoolOfLife.pl. Jest członkiem zarządu oraz fundatorem Fundacji Las Na Zawsze. Cieszy się opinią wizjonera i niezłomnego optymisty. Dąży do uzyskania rzeczywistego wpływu na zmiany dotyczące środowiska naturalnego. Powtarza, że warto działać z myślą …

Michał Paca
przedsiębiorca
Czytaj więcej…

– pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka z zakresu edukacji globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych skutków kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Aktywistka oddolnej akademickiej inicjatywy klimatUJ. Koordynatorka interdyscyplinarnego kursu „Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna”. Autorka książki Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem oraz współredaktorka (wraz z Michałem Pałaszem) interdyscyplinarnej książki Za …

Katarzyna Jasikowska
profesor
Czytaj więcej…

– nauczyciel akademicki, biolog. Autorka blisko 400 publikacji naukowych. Prowadzi m.in. badania nad problematyką zagrożeń środowiska przez odpady, usprawnianiem technologii wermikompostowania odpadów organicznych i rozpoznawaniem problemów organizacji gospodarowania odpadami. Analizuje też uwarunkowania i skutki retardacji przekształcania zasobów przyrodniczych (pod kątem substancji odpadowych, filozofii i codziennej kultury postępowania konsumenta-obywatela, poszukiwań sposobów na obniżenie śladu ekologicznego antropopresji). …

Joanna Kosteckaprofesor Czytaj więcej…

– pracuje w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Autorka i współautorka ponad 250 udokumentowanych prac naukowych, badań nad jakością powietrza atmosferycznego. Wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Członkini zespołu Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka działającej w ramach sieci krajowej „Partnerstwo Środowiska dla Rozwoju”, zespołu roboczego …

Izabela Sówka
profesor
Czytaj więcej…

– pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, założeniami filozoficznymi ekonomii ekologicznej dewzrostu, filozofią nauki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Członkini Rady Naukowej IFiS PAN, Komitetu Prognoz PAN, Rady Ekspertów Koalicji Klimatycznej i Rady Fundacji Edukacji Klimatycznej. Autorka książek Socjologia wiedzy w …

Ewa Bińczyk
profesor
Czytaj więcej…

– politolog, adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania w obszarze polityki ekologicznej państw, polityki środowiskowej Unii Europejskiej, bezpieczeństwa ekologicznego w wymiarze lokalnym i międzynarodowym oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Studia Strategiczne”. Recenzentka czasopisma „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” oraz „Świat Idei i Polityki”. …

Anna Sakson-Boulet
doktor
Czytaj więcej…

– architektka, pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się zrównoważoną i energoaktywną architekturą mieszkaniową i usługową. Założycielka koła naukowego eko_studio (2003) oraz grupy dydaktycznej Architektura Energoaktywna (2015). Współprowadzi pracownię grupa_Synergia (2006). Autorka i współautorka 50 projektów architektonicznych. Prowadzi badania jakościowe. Autorka i współautorka blisko 80 publikacji oraz autorka książki Zrównoważenie w architekturze. Od idei …

Anna Bać
profesor
Czytaj więcej…

– absolwentka prawa i politologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na kierunku ekonomika architektury i przestrzeni. Pracuje na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest członkinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, ukończyła aplikację adwokacką. Od 18 lat udziela porad prawnych współpracując z organizacjami pozarządowymi i kancelariami adwokackimi. Jej zainteresowania …

Adriana Bartnik-Małek
doktor
Czytaj więcej…