24-25 marca 2022 – dwudniowa konferencja ekoKOALICJI pod tytułem „ekoWYZWANIA i ekoROZWIĄZANIA”


To wydarzenie w ramach projektu „ekoKoalicja na rzecz ekoUczelni”.

Odbędzie się ona w formule zdalnej. Będziemy do Was nadawać ze studia telewizyjnego w Poznaniu i Warszawie, a większość uczestników będzie korzystać z połączeń zdalnych.

Pierwszy dzień będzie poświęcony głównie wyzwaniom przed jakimi stoi społeczność globalna w kontekście ochrony środowiska, a drugi (zgodnie z nazwą konferencji) poświecimy najbardziej pożądanym metodom ograniczania degradacji środowiska naturalnego.

W pierwszym dniu szczególny akcent chcemy położyć na wyzwania inne niż katastrofa klimatyczna. Ponieważ kwestie ocieplania klimatu nieuchronnie będą kontekstem dla wielu wystąpień i będą przewijać się w pytaniach uczestników, nie chcemy stracić z pola widzenia takich tematów jak: wymieranie kolejnych gatunków roślin i zwierząt, przenikanie szkodliwych substancji do wód, gleb i organizmów żywych, skracanie i obniżanie komfortu życia ludzi w następstwie błędnych rozwiązań infrastrukturalnych, smogu, hałasu, stosowania niewłaściwych materiałów, nadmiernej produkcji śmieci itd.

W drugim dniu będzie miejsce na wystąpienia poświęcone wszelkim sposobom ochrony naszego ekosystemu, w tym bezpośrednim i pośrednim sposobom wpływania na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, od edukacji począwszy a na alternatywnych źródłach energii skończywszy.

Zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu przewidujemy wystąpienia rozpoczynające się o równych godzinach, pierwsze o 12:00, ostatnie o 19:00. Może ono mieć formułę 40-minutowego wykładu, po którym będzie 10 minut czasu na zadawanie pytań, albo warsztatu trwającego do 110 minut.

Na bazie wystąpień konferencyjnych powstanie materiał filmowy oraz e-book szeroko kolportowany w mediach społecznościowych.

Harmonogram

dzień 1. - ekoWYZWANIA (czwartek 24 marca)

12:00 - 12:50
prof. Piotr Skubała
Technomasy na Ziemi jest już więcej niż biomasy. Co dalej?
13:00 - 13:50
dr Anna Sakson-Boulet
Zanieczyszczenie powietrza wyzwaniem współczesnego świata
15:00 - 15:50
prof. Mirosław Szylak-Szydłowski
Uciążliwe zapachy – metody pomiaru i wpływ na zdrowie człowieka
16:00 - 19:50
Spotkania i warsztaty
dla koordynatorów regionalnych programu ekoKOALICJA na rzecz ekoUCZELNI

dzień 2. - ekoROZWIĄZANIA (piątek, 25 marca)

12:00 - 12:50
prof. Joanna Kostecka
Bioodpady złotem XXI wieku – wybrane propozycje dla zielonego recyklingu
13:00 - 13:50
dr Maciej Kluz
Wykorzystanie odpadów przemysłu spożywczego
15:00 - 15:50
prof. Ewa Bińczyk
Antropocen – katalog zagadnień i słownik debaty
17:00 - 17:50
prof. Izabela Sówka
Synergia działań na rzecz ochrony klimatu w uczelni wyższej – przykład Politechniki Wrocławskiej
19:00 - 19:50
prof. Katarzyna Jasikowska
Jak nie my to kto? – akademicki aktywizm w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego

Data

24 - 25 mar 2022
Expired!

Czas

All Day