ekouczelnie

ekoKOALICJA na rzecz ekoUCZELNI

Jeżeli masz pomysł na oszczędność energii, na lepsze segregowanie i wykorzystanie surowców wtórnych lub bardziej ekologiczne działanie uczelni/akademika w jakimś innym obszarze.

Nasze główne cele

Chcemy każdemu studentowi, doktorantowi i pracownikowi uczelni
dać możliwości większego wpływu na środowisko, w którym się uczy, pracuje i mieszka.

B jak bezpieczeństwo

Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, zagrożenia pyłem, smogiem i hałasem.

E jak energia

Energia elektryczna i cieplna. Wprowadzanie odnawialnych źródeł energii.

M jak makulatura

Racjonalne korzystanie z materiałów drukowanych i ich recykling. Cyfrowy obieg dokumentów.

P jak przetargi

Inwestycje i przetargi. Klauzule ekologicznych w specyfikacjach przetargowych.

S jak śmieci

Sposób podziału odpadów, oznakowania i rozmieszczenia pojemników na surowce.

W jak woda

Zużycie wody, celowość jej wykorzystania, szkodliwości wymiennych pojemników na wodę.

Z jak zieleń

Powierzchnie biologicznie czynne, wykaszanie traw, pielęgnacja drzew i krzewów.

I jak inny obszar

Każdy temat mający wpływ na nasze środowisko. Każdy pomysł wspierający zmianę na lepsze.

Jak to działa?

1. Wypełnij krótką ankietę
2. Zapoznamy się z Twoim pomysłem
3. Skierujemy go do panelu ekspertów
4. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone 
5. Sformułujemy propozycje wdrożenia zmiany

Kim jesteśmy?

Projekt „ekoKOALICJA na rzecz ekoUCZELNI” jest organizowany przez Fundusz Pomocy Studentom.
Celem akcji ekoPOMYSŁ jest wyselekcjonowanie zespołów proponujących możliwe do przeprowadzenia zmiany w obszarze ochrony środowiska.

Zespół ekspertów (ekolodzy, prawnicy, socjolodzy) przeanalizuje wszystkie zgłoszenia
i nagrodzi najlepsze z nich. Wskażemy możliwe opcje jego zrealizowania oraz zapewnimy wsparcie merytoryczne i operacyjne przy jego wdrożeniu.

eko-deklaracja

Na podstawie rekomendacji z opracowanego w 2020 roku raportu oraz konsultacji z organizacjami
akademickimi i ekspertami opracowaliśmy projekt eko-deklaracji. Jej celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród członków organizacji akademickich. Mamy nadzieję, że będzie ona inspiracją do rozpoczęcia zmiany własnych praktyk na rzecz zachowań bardziej pro środowiskowych. Zostaje ona wyłożona do poparcia dla wszystkich chętnych organizacji.

Projekt realizowany z dotacji z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG