Nasze cele

Chcemy każdemu studentowi, doktorantowi i pracownikowi uczelni
dać możliwości większego wpływu na środowisko, w którym się uczy, pracuje i mieszka.

B jak bezpieczeństwo

Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, zagrożenia pyłem, smogiem i hałasem.

E jak energia

Energia elektryczna i cieplna. Wprowadzanie odnawialnych źródeł energii.

M jak makulatura

Racjonalne korzystanie z materiałów drukowanych i ich recykling. Cyfrowy obieg dokumentów.

P jak przetargi

Inwestycje i przetargi. Klauzule ekologicznych w specyfikacjach przetargowych.

S jak śmieci

Sposób podziału odpadów, oznakowania i rozmieszczenia pojemników na surowce.

W jak woda

Zużycie wody, celowość jej wykorzystania, szkodliwości wymiennych pojemników na wodę.

Z jak zieleń

Powierzchnie biologicznie czynne, wykaszanie traw, pielęgnacja drzew i krzewów.

I jak inny obszar

Każdy temat mający wpływ na nasze środowisko. Każdy pomysł wspierający zmianę na lepsze.

Jak stworzyć
ekoPETYCJĘ

1. Wypełnij formularz wg wskazówek.

2. Zapoznamy się z Twoimi postulatami i skierujemy je do najbardziej związanych z tematem, który podejmujesz członków Panelu Ekspertów.

3. Otrzymasz propozycję wprowadzenia poprawek do tekstu lub informację, że wszystko jest ok.

4. Umieścimy Twoją propozycję na stronie, a członkowie ekoKOALICJI zaczną ją promować. Ty otrzymasz link, aby móc ją promować razem z nami oraz informacje o losach ekoPETYCJI na wskazany adres.

O ekoKOALICJI

Program „ekoKOALICJA na rzecz ekoUCZELNI” jest realizowany przez Fundusz Pomocy Studentom i kilkadziesiąt innych organizacji akademickich (fundacji, stowarzyszeń, kół naukowych, samorządów) tworzących ekoKOALICJĘ.

Nasze działania wspiera merytorycznie Panel Ekspertów – grupa naukowców (wśród nich profesorowie z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego) oraz (…) przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Jeżeli Twoja organizacja chce do nas dołączyć to powinna zaakceptować treść ekoDEKLARACJI i zgłosić swój akces na adres:

facebook

Wydawnictwa i materiały
filmowe ekoKOALICJI

Wydarzenia
w ekoKOALICJI

Nie odnaleziono wydarzeń!

ekoDEKLARACJA

Po konsultacjach z organizacjami akademickimi i ekspertami opracowaliśmy projekt ekoDEKLARACJI.
Jej celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród członków organizacji akademickich.
Mamy nadzieję, że będzie ona inspiracją do zmiany postaw studentów, doktoratów oraz organizacji ich reprezentujących na bardziej prośrodowiskowe.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.