Mirosław Szyłak-Szydłowski
dr hab. inż., prof. PW

– absolwent i wykładowca Politechniki Warszawskiej, członek Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Specjalista w zakresie olfaktometrii. Zajmuje się m.in. analizą i oceną przyczyn oraz stopnia oddziaływania zapachowego obiektów gospodarki komunalnej.

Autor publikacji naukowych oraz opracowań dotyczących oceny środowiskowej istniejących obiektów, w tym przeglądów ekologicznych instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zapachowego.