Anna Bać
profesor

– architektka, pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się zrównoważoną i energoaktywną architekturą mieszkaniową i usługową. Założycielka koła naukowego eko_studio (2003) oraz grupy dydaktycznej Architektura Energoaktywna (2015). Współprowadzi pracownię grupa_Synergia (2006). Autorka i współautorka 50 projektów architektonicznych. Prowadzi badania jakościowe.

Autorka i współautorka blisko 80 publikacji oraz autorka książki Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji na tle dokonań kanadyjskich, a także redaktorka – m.in. dwóch tomów Architektura energoaktywna. Członkini wielu organizacji, m.in. Rady Klimatycznej przy UNGC Poland, Grupy ds. Rozwoju Zrównoważonego przy ZG SARP. Działa w PAN, PLGBC i IARP.