Anna Sakson-Boulet
doktor

– politolog, adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania w obszarze polityki ekologicznej państw, polityki środowiskowej Unii Europejskiej, bezpieczeństwa ekologicznego w wymiarze lokalnym i międzynarodowym oraz bezpieczeństwa żywnościowego.

Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Studia Strategiczne”. Recenzentka czasopisma „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” oraz „Świat Idei i Polityki”. Członkini zespołu monitorującego Poznańskiego Panelu Obywatelskiego poświęconego klimatowi. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.