Izabela Sówka
profesor

– pracuje w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Autorka i współautorka ponad 250 udokumentowanych prac naukowych, badań nad jakością powietrza atmosferycznego.

Wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Członkini zespołu Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka działającej w ramach sieci krajowej „Partnerstwo Środowiska dla Rozwoju”, zespołu roboczego ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej i grupy roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w województwie dolnośląskim, komitetu sterującego LIFE- MAPPINGAIR/PL oraz zespołu doradczego do spraw opracowania ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym.

Angażuje się w prace na rzecz Partnerstwa Wodorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Członkini Komitetu Inżynierii Środowiska PAN oraz wiceprzewodnicząca rady naukowej IPIŚ PAN w Zabrzu.

Inicjatorka i kierowniczka projektu: powietrze.pwr.edu.pl. Organizatorka i współorganizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie szeroko rozumianej ochrony powietrza.

Wieloletnia Koordynatorka Wydziałowa Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej. Opiekunka Koła Naukowego Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii Środowiska Environmental Team.