Joanna Kosteckaprofesor

– nauczyciel akademicki, biolog. Autorka blisko 400 publikacji naukowych. Prowadzi m.in. badania nad problematyką zagrożeń środowiska przez odpady, usprawnianiem technologii wermikompostowania odpadów organicznych i rozpoznawaniem problemów organizacji gospodarowania odpadami. Analizuje też uwarunkowania i skutki retardacji przekształcania zasobów przyrodniczych (pod kątem substancji odpadowych, filozofii i codziennej kultury postępowania konsumenta-obywatela, poszukiwań sposobów na obniżenie śladu ekologicznego antropopresji).

Prowadzi działalność publikacyjną w zakresie szeroko pojętych uwarunkowań wprowadzania koncepcji zrównoważonego rozwoju w codzienne życie, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym przygotowania dla organizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.