Katarzyna Jasikowska
profesor

– pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka z zakresu edukacji globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych skutków kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Aktywistka oddolnej akademickiej inicjatywy klimatUJ. Koordynatorka interdyscyplinarnego kursu „Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna”.

Autorka książki Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem oraz współredaktorka (wraz z Michałem Pałaszem) interdyscyplinarnej książki Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk.